Segíthetünk? Fékmester Ügyfélszolgálat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerzodési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fékmester Parts Kft. (székhelye: 4029 Debrecen, Baross G. u. 30.; Cégjegyzékszám: 09-09-024130; adószáma: 24226239-2-09; e-mail: info@fekmester.hu, telefon:+36/20-9150-340) (továbbiakban: Szolgáltató) és az fekmester.hu által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevo Megrendelo (a továbbiakban: Megrendelo, Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelo/Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen dokumentum magatartási kódexre nem utal. A webshop muködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülo kérdések esetén a megadott elérhetoségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.fekmester.hu) és aldomainjein történo jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérheto a következo weboldalról: http://www.fekmester.hu/aszfeltetel/ és letöltheto az alábbi linkrol: http://www.fekmester.hu/aszf.pdf

 

1.     Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzodés létrejötte

 

1.1.        A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fekmester.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: FEKMESTER Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzodésben meghatározott Felek között jön létre.

1.2.        Az FEKMESTER Online áruházban történo vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3.        Az FEKMESTER Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezonek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4.        A megrendelés leadása ajánlatnak minosül, melyhez az Megrendelo a megrendelés leadását követo 48 óráig kötve van, azaz az Megrendelo a megrendelését, annak leadásától számított 48 órán belül nem módosíthatja, nem vonhatja vissza, csak ha errol telefonon vagy e-mailben értesíti a Szolgáltatót. A megrendelés leadása az Megrendelo részérol annak kinyilatkoztatását is jelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta. A Felek között a szerzodés a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával, elfogadásával jön létre, mely visszaigazolást, elfogadást a Szolgáltató elektronikus levél formájában küld meg az Megrendelo által megadott e-mail címre.

1.5.        A Felek között a fentiek szerint létrejött szerzodés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerzodésnek minosül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követo 1 évig orzi.

 

1.6.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjeleno tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjeleno tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

1.7.        A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzodések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezo rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.8.        A jelen Szabályzat 2016. április 13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése elott 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.9.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezonek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

1.10.     Felhasználó a weboldalon történo vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

1.11.     Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez kötheto adatok esetén a létrejövo elektronikus szerzodés semmis. Szolgáltató kizárja felelosségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

1.12.     A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemu felelosség nem terheli.

 

 

1.13.     Szolgáltató adatai:

 

Fékmester Parts Kft.

Szolgáltató iroda helye: 4029 Debrecen, Baross G. u. 30..

Szolgáltató telephelye: 4028, Debrecen, Sámsoni u. 16/B.

Szolgáltató nyitvatartási ideje: Hétfo - Péntek: 8-17

Telefon:+36-20/9150-340

Internet cím: www.fekmester.hu

E-mail: info@ fekmester.hu alatt

Cégjegyzékszám: 09-09-024130

Adószám: 24226239-2-09

Nyilvántartásba bejegyzo hatóság neve: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Adatvédelmi nyilatkozat száma: NAIH-60875/2012.

 

2.        Árajánlat

 

2.1. Az szükséges alkatrész pontos kiválasztása érdekében a Szolgáltató a weboldal „ÁRAJÁNLAT” menüpontjában lehetoséget biztosít arra, hogy a Megrendelo gépkocsijának pontos adatainak megadása mellett a Szolgáltató maga választja ki a szükséges típusú alkatrészt. A Szolgáltató ilyenkor e-mailben egy pontos részletes árajánlatot küld a Megrendelo részére, melyben igyekszik mindig egy több márkából és minoségbol álló részletes árajánlatot készíteni. A Szolgáltatót az Megrendelo által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto hibáért semminemu felelosség nem terheli.

 

2.2. A Szolgáltató az e-mailben megküldött árajánlatban szereplo árakat, az árajánlat készítését koveto egy hétig tudja garantálni, ezt követoen új árajánlat kérésre van szükség az árak pontosítása érdekében. 

 

3.        Megrendelés és annak menete

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzoit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás elott az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Megrendelo szolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok eloírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelezo használati utasítást, azt azonnal – mielott az árut használatba veszi – jelezze vevoszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minoségével, alapveto tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Megrendelo szolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetoségét az 1.5 pontban találja.

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3. A Weboldalról megrendelheto termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejuleg lép hatályba. Az árváltoztatás a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendeléssel létrejött szerzodésben meghatározott termékek vételárát, nem érinti, a vételár ebben az esetben a szerzodés létrejöttével rögzül. Ennek megfeleloen a szerzodés létrejöttét követo árváltoztatásra sem a Szolgáltató sem az Megrendelo nem hivatkozhat.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentosen eltéro árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, melyet a megrendelés visszaigazolása során jelez. A megrendelés visszaigazolásában a szolgáltató felajánlja a helyes áron történo szállítást, amelynek ismeretében az Megrendelo eldöntheti, hogy megrendelését fenntartja-e vagy elállhat vásárlási szándékától.

 

3.4. Megrendelo a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

3.5. Megrendelo kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

3.6. Megrendelo a „kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

 

3.7. Mennyiség véglegesítéséhez a „OK” linkre kattint Megrendelo.

 

3.8. Az adatok megadását követoen Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, elotte azonban még egyszer ellenorizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

3.9. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogad el, ha az Megrendelo a megrendeléshez szükséges valamennyi mezot maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelo valamely mezot hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Megrendelo által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezetheto szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemu felelosség nem terheli. A megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott elvek szerint kezeljük.

 

3.10.     Az Megrendelo a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzodési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezonek ismeri el.

 

3.11.     Szolgáltató az Megrendelo vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követoen köteles az Megrendelo részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétol számított 48 órán belül Megrendelo részére nem érkezik meg, akkor az Megrendelo és a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Megrendelo bárminemu kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszunik.

 

3.12.     Adatbeviteli hibák javítása: Megrendelo a megrendelési folyamat lezárása elott minden esetben vissza tud lépni az elozo fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

4.    Szállítási feltételek

 

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint, díjazás ellenében házhoz szállítja Magyarország területén. A szállítást az MPL vagy TOF végzi a Szolgáltató megrendelése alapján. Ennek megfeleloen a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásáról (elfogadásáról) küldött e-mail üzenetében adja meg a szállítási díj pontos összegét.


4.2. A szállítási határido a Szolgáltató által küldött visszaigazolás (megrendelés elfogadása) megküldésétol számított 2 munkanaptól 30 munkanapig terjedhet. A Szolgáltató az egyedi megrendelések során meghatározhatja, illetoleg köteles meghatározni a szállítás várható idopontját, melyet a Megrendelovel a visszaigazolásban közöl.

 

4.3. A szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak: http://www.fekmester.hu/szallitasi_feltetelek/

 

5. Fizetési feltételek és a teljesítés szabályai


5.1. Megrendelo az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt áru ellenértékét készpénzben, banki eloreutalással, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki választása szerint:

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetoség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történo jóváírását követoen a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történo átvételére.

 

Online bankkártyás fizetés: Megrendelo a rendelés értékét online bankkártyával is rendezheti a K&H Bank biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

5.2. A fizetési mód Megrendelo általi kiválasztása a megrendelés leadáskor történik akként, hogy a Szolgáltató weboldalán elhelyezett „fizetési mód” kiválasztása menüpontra kattintva felajánlja a választás lehetoségét. Megrendelo a kiválasztott fizetési módtól utóbb eltérni nem tud.


5.3. A Szolgáltató a megrendelt áru ellenértékérol számlát állít ki, melyet minden esetben az áru szállításával egyidejuleg kézbesít a megrendelo részére oly módon, hogy a számla eredeti példányát az áruval együtt a csomagolásban helyezi el. A számla tartalmazza külön tételként a szállítási díjat is.

 

5.4. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási idoben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idopontokon kívül is van lehetoség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaido lejárta után történik, az azt követo napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

5.5. Általános teljesítési határido, a visszaigazolástól számított 2-30 munkanapon belül.

 

5.6. Az adásvételi szerzodés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

5.7. Ha az eladó vállalkozás és a vevo fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevohöz történo eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevore, amikor a vevo vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történo átadáskor átszáll a vevore, ha a fuvarozót a vevo bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 

5.8. Ha az eladó vállalkozás és a vevo fogyasztó, a felek eltéro megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerzodés megkötését követoen késedelem nélkül, de legkésobb harminc napon belül köteles a vevo (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

 

5.9. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridot tuzni. Ha az eladó a póthatáridon belül nem teljesít, a vevo jogosult a szerzodéstol elállni.

 

5.10. A Felhasználó póthatárido tuzése nélkül jogosult a szerzodéstol elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerzodés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerzodést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerheto rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési idoben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

5.11. Ha Szolgáltató a szerzodésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzodésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles errol Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésobb harminc napon belül visszatéríteni.

 

5.12. Szolgáltató nem vállal felelosséget az esetleges technikai ismertetok, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történo elozetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történo teljesítés kizárólag Felhasználóval történo egyeztetést követoen kerülhet sor!

 

6.    Garancia, szavatosság

 

6.1.         A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezo jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával akkor élhet az Megrendelo, ha a megrendelt alkatrész hibája a rendeltetésszeru használatot teljes egészében kizárja, ide nem értve a 6.2. pontban foglaltakat.

 

6.2.        Szolgáltatót nem terheli felelosség semmilyen jogcímen azért, ha az Megrendelo a megrendelése során a gépjármuve adatait tévesen, vagy hiányosan adja meg és ezáltal a megvásárolt alkatrészt az Megrendelo a gépkocsijához felhasználni nem tudja.

 

6.3.        Az szükséges alkatrész pontos kiválasztása érdekében a Szolgáltató a weboldal „KÉRDÉSE VAN?” menüpontjában lehetoséget biztosít arra, hogy a Megrendelo gépkocsijának pontos adatainak megadása mellett a Szolgáltató maga választja ki a szükséges típusú alkatrészt. Az ilyen módon kiválasztott alkatrész használhatóságáért a Szolgáltató teljes felelosséget vállal. A felelosségvállalás feltétele, hogy a gépjármu a gyári állapotoknak felel meg.

 

Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés idopontjában nem felel meg a szerzodésben vagy jogszabályban megállapított minoségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerzodéskötés idopontjában ismerte, vagy a hibát a szerzodéskötés idopontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzodésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitol a fogyasztó hátrányára tér el.

 

Kellékszavatosság

 

6.4.        Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

Felhasználó webshopot üzemelteto cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

6.5.        Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végso esetben – a szerzodéstol is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

6.6.        Milyen határidoben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késobb, mint a hiba felfedezésétol számított ketto hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzodés teljesítésétol számított két éves elévülési határidon túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

6.7.        Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

6.8.        Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstol számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemelteto vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstol számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idopontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

6.9.        Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

6.10.     Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

6.11.     Milyen esetben minosül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minoségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplo tulajdonságokkal.

 

6.12.     Milyen határidoben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határido elteltével e jogosultságát elveszti.

 

6.13.     Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

6.14.     A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idopontjában nem volt felismerheto vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezo hatósági eloírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendo egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

6.15.     Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezo jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemelteto vállalkozás jótállásra köteles.

 

6.16.     Felhasználót milyen jogok és milyen határidon belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállás idotartama egy év. A jótállási határido a fogyasztási cikk fogyasztó részére történo átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdodik.

 

6.17.     Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

6.18.     Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésbol, túlzott igénybevételbol, illetve a meghatározottól eltéro behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszeru használatából keletkeztek.

 

A szavatossági igény esetén történo eljárás

 

6.19.     Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzodésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitol a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

6.20.     A fogyasztó kötelessége a szerzodés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

6.21.     A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

6.22.     A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényérol jegyzokönyvet köteles felvenni.

 

6.23.     A jegyzokönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

6.24.     Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetoségérol annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békélteto testülethez fordulás lehetoségérol is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

6.25.     A Szolgáltató a jegyzokönyvet az annak felvételétol számított három évig köteles megorizni, és azt az ellenorzo hatóság kérésére bemutatni.

 

6.26.     A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

7. Egyebek


7.1. Az FEKMESTER Online áruház Linux alapokon muködo információs rendszer, biztonsági foka megfelelo, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.


A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Megrendelo részérol az Internet technikai és muszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetoségek elfogadását.


7.2. A Szolgáltató nem felelos semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Megrendelot terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


7.3. A Szolgáltató az Megrendelo személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfeleloen kezeli.

 

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejuleg lép hatályba.

 

7.5. A szerzodo Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerzodo Felek értékhatártól függoen a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

7.6. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremuködot jogosult igénybe venni.

 

7.7. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilleto jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekintheto az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történo lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késobbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

8. Arukereso.hu


A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának muködése érdekében az itt történo vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfeleloen kezeli

 

9. Elállási jog

 

9.1.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzodések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétol számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzodéstol, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

 

9.2.        Az elállási jog gyakorlására nyitva álló ido attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltéro harmadik személy a terméket átveszi.

 

9.3.        Fogyasztó a szerzodés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti idoszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

9.4.        A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

 

9.5.        Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszeru használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

9.6.        Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem elore gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elo, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmuen a fogyasztó személyére szabtak.

 

9.7.        A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követoen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

9.8.        Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követoen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésobb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

9.9.        A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezo fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

9.10.     Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzodéstol való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történo megküldésétol számított 14 napnál semmiféleképpen sem késobb visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

9.11.     Fogyasztónak írásban történo elállás esetén elegendo az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

9.12.     Fogyasztó akkor tartja be a határidot, ha a 14 napos idoszak letelte elott visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

 

9.13.     A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

 

9.14.     A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltéro szállítási mód választásából adódik.

 

9.15.     Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelosségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és muködésének megállapításához szükségestol eltéro kezelés miatt következett be.

 

9.16.     A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a ketto közül a korábbi idopontot kell figyelembe venni.

 

9.17.     Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetoségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történo jelzés alkalmával a postára adás idopontját vesszük figyelembe, telefonon történo jelzés alkalmával pedig a telefonon történo jelzését. Postai úton történo jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

 

9.18.     Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszeru használatára, ugyanis a nem rendeltetésszeru használatából eredo károknak megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követo tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

 

9.19.     A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzodések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érheto el.

 

9.20.     Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érheto el.

 

9.21.     Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetoségeken.

 

9.22.     Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minosülo Felhasználókat illeti meg.

 

9.23.     Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

9.24.   Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

9.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetoségeinek egyikére elküldeni.

 

9.24.2. Fogyasztó határidoben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétol számított 14. nap lejárta elott elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történo elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történo jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történo értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

 

9.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésobb elállási nyilatkozatának közlésétol számított 14 napon belül visszaküldeni. A határido betartottnak minosül, amennyiben a 14 napos határido letelte elott elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelo viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülo költségeket.

 

9.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltéro szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerzodés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idoszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

9.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltéro idopontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételbol vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtol számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

9.25.     Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelo minoségben, a megrendelo teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerzodéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

9.26.     Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzokönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

9.27.     Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzokönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megorzi a Szolgáltató, és azt az ellenorzo hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

9.28.     Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békélteto testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetoségeken.

 

9.29.     Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békélteto testületi eljárást.

 

9.30.     Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

 

9.31.     Vagy területi szerveihez:

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Muszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Foosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Foosztályvezeto: dr. Molnár Péter

 

Cím: 4024 Debrecen, Tímár utca 17-19.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 475.

Telefonszám: +36 52 533 924, Telefax: +36 52 327 753

E-mail: fogyved_eaf_debrecen@nfh.hu

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 

hétfotol csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 12.00

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

 

9.32.     Panasza esetén lehetosége van békélteto testülethez fordulni, melyek elérhetoségét itt találja:

 


Bács-Kiskun Megyei Békélteto Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békélteto Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békélteto Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békélteto Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békélteto Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békélteto Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békélteto Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Gyor-Moson-Sopron Megyei Békélteto Testület

Címe: 9021 Gyor, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békélteto Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petofi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békélteto Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békélteto Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békélteto Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fo tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békélteto Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békélteto Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békélteto Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békélteto Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békélteto Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békélteto Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békélteto Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békélteto Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petofi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu


 

9.33.     A  békélteto testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békélteto testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszeru, gyors, hatékony és költségkímélo érvényesítésének biztosítása érdekében. A békélteto testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilleto jogokkal és a fogyasztót terhelo kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

9.34.     Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerzodéssel összefüggo határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fovárosi kereskedelmi és iparkamara mellett muködo békélteto testület illetékes.

 

9.35.     A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszeru regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követoen pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

9.36.     Szolgáltatót a békélteto testületi eljárásban együttmuködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békélteto testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békélteto testületet muködteto kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmuködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelo írásbeli egyezségkötés lehetoségének felajánlására terjed ki.

 

11. SzerzŐi jogok

 

10.1.     Miután a fekmester.hu, mint weboldal szerzoi jogi munek minosül, tilos a Fekmester.hu weboldalon megjeleno tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történo közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2.     A Fekmester.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

10.3.     A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.4.     Tilos a Fekmester.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történo létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Fekmester.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelheto.

 

10.5.     A Fekmester.hu név szerzoi jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

10.6.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzoi jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzoi ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsérto felhasználóra hárítja. 

 

11. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérheto a következo oldalon: http://www.fekmester.hu/adatvedelem/

 

 

Debrecen, 2016. április 19.

 

 

 

Kapcsolat
4028, Debrecen, Sámsoni u. 16/B.
Telefon: +36 30 9264 160
Telefon: +36 20 9150 340
Telefon: +36 70 3705 259
info@fekmester.hu
Fekmester.hu a facebookonFekmester.hu a facebookon
Fekmester.hu a Google+-onFekmester.hu a Google+-on